Vad är BAM – Business Activity Monitoring?

BAM (Business Activity Monitoring) – ett beslutsstöd där väl utvalt data inhämtas i realtid eller nära realtid från t.ex. ett affärsystem eller datalager. Uthämtat data bygger ofta upp KPI:er som i sin tur visas i ett dashboard.

KPI:erna är utvalda för att visa hur organisationen presterar, här och nu, i för organisationen viktiga dimensioner som t.ex. orderintag, leveransprecision eller antal producerade enheter.

Lämna ett svar