Trender på beslutstödsmarknaden

Marknaden för IT-lösningar som används för att lagra, hämta, bearbeta och visualisera data har exploderat och visar inga tecken på att mattas av. Enligt analysinstitutet Gartner har beslutsstöd under sista åren varit en ständig prioriterad investering för IT-chefer och ledare.

Gartner 2015 - prioriteringar för IT-chefer

För en som varit med ett tag i branschen så är det fascinerande att se hur många nischer inom området som öppnats upp, hur många nya start-up’s som försöker etablerar sig och hur mycket riskkapital som gått in i sektorn. Något som exploderat sista åren när data flyttat ut i molnet är molnbaserade beslutsstöd. Området är utan tvekan hett!

Centraliserade mot användardrivna beslutsstöd

En förändring som skett inom området beslutsstöd sista åren har varit uppdelningen av marknaden mellan centraliserade och användardrivna lösningar. Den sistnämnda typen av lösningar har helt klart legat i tiden och kommit som en konsekvens av förväntan på enklare verktyg, ökad mängd data och en trötthet på ständigt försenade centrala IT-initiativ.

Dynamik, konkurrenstryck och snabbrörliga behov har krävt att verksamheten själv kan ta egna initiativ för att få ut den information som krävs för att effektivt styra, följa upp och planera sin verksamhet. Något som även blev tydligt i den för 2016 publicerade Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence / Analytics.

Onsite mot molnbaserade beslutsstöd

En stor del av det riskkapital som pumpats in i branschen sista åren har gjorts i tjänster som siktar på att flytta beslutsstödet som funktion upp i molnet. En naturlig trend med de fördelar en molnbaserad lösning har och då mer data gradvis produceras ute i molnbaserade tjänster. Något som förväntas driva tillväxten av molnbaserade lösningar för beslutsstöd ytterligare är framväxten av området Internet of Things (IoT). Data förväntas explodera då alla typer av enheter kopplas upp mot nätet och genererar data.

Det är samtidigt viktigt att sätta ovan i relation till verkligheten. De flesta beslutsstöd installeras och drivs fortfarande idag inne på företagen. Molnbaserade lösningar har fortfarande en mycket liten del av totalmarknaden och förväntas även i framtiden ha en betydligt mindre del av marknaden än de system som installeras på plats.

Datasäkerhet och storleken på datamängden är två viktiga faktorer som kommer avhålla många företag för att göra större migreringar mot molnet. Att utveckla och driva effektiva och välanvända beslutsstöd har aldrig varit enkelt och kommer inte vara det heller i framtiden. Molnbaserat eller inte.