Ordbok för Beslutsstöd / Business Intelligence

Alla branscher har sitt fikonspråk med tillhörande svåruttalade termer och akronymer. Använd nedan index för att göra dina direkta uppslag i Beslutsstöd / Business Intelligence Ordboken.

Index