Författare: Björn Immerstrand
Jag arbetar som account manager på Millnet BI sedan 2007. Ansvarar för de båda segmenten fastigheter och tjänsteintensiva organisationer.

Vem kan man lita på?

Som säljare brottas jag ofta med trovärdighetsproblem. Den potentiella kunden har berättigade tveksamheter kring hur jag svarar på frågor: varför jag svarar som jag gör, och kanske främst vad jag inte svarar. Jag sätter personligen ett stort värde i att

Har era Einsteins det beslutsstöd de förtjänar?

Det engelska begreppet för beslutsstöd, Business Intelligence, är en god utgångspunkt för att fundera kring vad beslutsstöd egentligen är (till för). Det första ledet ”Business” ger vid handen att det handlar om företag eller organisationer. Det andra ledet, ”Intelligence” är

Top