Vad är Big Data?

Att datamängderna ökat explosionsartat sista åren är ingen överdrift. Enligt IT-analys företaget Gartner fördubblas datamängden i världen var 18:e månad med mer data genererad de sista 3-4 åren än alla andra tidigare år tillsammans.

Termen Big Data inbegriper datamängder som är så stora så att ”vanlig” teknik inte klarar av att hantera dem. Mängden ansamlad data, hastigheten med vilken ny data skapas och de olika former av data som genereras skapar stora administrativa utmaningar. I dessa fall krävs speciell mjuk- och hårdvara för att effektivt kunna utföra aktiviteter inom fångst, lagring, sökning, manipulation, analys och visualisering av data.

Anledningen till den explosionsartade datatillväxten är flera men bottnar på konsumentsidan framförallt i vårt alltmer digitaliserade liv. Vi eller våra maskiner (läs datorer och mobila enheter) är ständig uppkopplade och interagerar med den myriad av tjänster som finns att tillgå. Uppkopplade och sammankopplade så skapas ett brus av digitala spår varje gång vi gör något. Företagen som tillhandahåller tjänsterna spar på all genererad data för att uppfylla olika myndighetsdirektiv och för att själv ha full spårbarhet över användandet. Data som inte sällan kan användas för att utveckla tjänsten/produkten och effektivisera marknadsföring och försäljning.

På företagssidan så är skapas de stora datamängderna av alla uppkopplade maskiner som ständigt berättar om sina hälsotillstånd och de aktiviteter de genomfört. Alltifrån t.ex. industrirobotar, kassaterminaler, väderleksstationer, lås, RFID chip och sekvenseringsmaskiner spottar ut sig en aldrig sinande ström data som kan innehålla spår av intressant information.

Läs mer – vad är Data och vad är Information?

Lämna ett svar