Vad är Data Aggregering?

Data aggregering är en process där data summeras (eller mer generellt kombineras) till ny data.

Ett exempel skulle t.ex. kunna vara ”Total försäljning per dag” som utgörs av aggregerat data för alla enskilda försäljningstransaktioner under dagen.

Statiska rapporter består oftast till största del av aggregerat data för att det skall bli överskådligt. Detta skall jämföras med ett modernt analysverktyg där användaren kan röra sig mellan aggregeringsnivåerna – från högsta summeringsnivå ned till lägsta transaktionsnivå.

Lämna ett svar