Vad är Data?

Data utgör råvaran som används i alla informationssystem. Vad är då data? I grund och botten är data en digital beskrivning av objekt som existerar i vår värld. Data kan representeras i olika former som t.ex. text, bild, video och ljud.

Processen för hur data blir till information och slutligen kunskap

Om data, bearbetad eller icke bearbetad, presenteras i ett sammanhang för mottagaren så sägs den övergå i Information.

Läs om Datakvalité

Lämna ett svar