Vad är Datakvalité?

Datakvalité är utan tvekan en av de viktigaste dimensionerna kring ett beslutsstöd. Med en låg datakvalité riskeras förtroendet och användandet av beslutsstödssystemet snabbt urholkas.

Vad som utgör god datakvalité och tvärtom är dock relativt. Beroende på hur viktiga vissa egenskaper är för en individ så blir bedömningarna för vad om i slutändan utgör kvalité olika.

Egenskaper som är vanliga att inkludera i begreppet datakvalité är om data:

  • är åtkomstbar,
  • hur snabbt den går att få åtkomst till,
  • är aktuell,
  • är relevant,
  • har en kontext,
  • är komplett,
  • är trovärdig

Är det en större grupp människor som skall få åtkomst till data så kan kraven prioriteras utifrån respektive person. Det sammanvägda resultatet utgör sedan definitionen på vad som definieras vara av god datakvalité.

Arbetet med att göra dataavstämningar i beslutsstödsprojekt är inte sällan en signifikant post i tidsplanen. Dessutom en post som relativt projektplaneringen tenderar att svälla när projektet väl körs. Dataavstämningarna är dock helt avgörande för att organisationen i slutändan skall få tillit till och använda beslutsstödet.

Slutligen – god datakvalité behöver inte alltid leda till god informationskvalité. Läs mer om informationskvalité

Lämna ett svar