Vad är ETL (Extract, Transform, Load)?

ETL (Extract, Transform, Load) är ett vanligt begrepp inom beslutsstödsvärlden.

Begreppet beskriver en process i 3 steg :

  • Extract – ladda en delmängd av data från en eller flera datakällor som t.ex. ett affärssystem
  • Transform – bearbeta datamängden som laddats i steget ovan. Data bearbetas, konverteras och fusioneras så det når det format och tillstånd som efterfrågas
  • Load – skriv ned data i ett lämpligt lagringsformat som t.ex. en SQL databas eller ett Microsoft Excel dokument

Lämna ett svar