Vad är ett Affärssystem?

Ett Affärssystem är ett standardiserat och oftast verksamhetsövergripande IT-systemstöd som används för att samla in och spara det data som genereras i en affärsverksamhets olika kärnprocesser.

Moderna affärssystem är optimerade för att snabbt kunna läsa/skriva data och är uppbyggt i olika moduler som stödjer processer som t.ex. inköp, produktion, lager, försäljning och ekonomi.

Ett beslutsstöd kan hämta data direkt från ett affärssystem eller via t.ex. ett mellanliggande datalager. Bilden nedan visar översiktligt vart i systemmiljön affärssystemet ligger i kontexten kring ett beslutsstöd.

Affärssystem i relation till ett beslutsstöd

Affärssystem utvecklades från början för att stödja en specifik process inom ett företag. Bilindustrin var t.ex. tidigt ute redan på 60-talet med sina s.k. MRP (Manufacturing Resource Planning) system som skulle effektivisera logistiken och lagerhållningen. Med separeringen av systemstöden som följde för de olika processerna växte snabbt behovet av att kunna ha alla processer under ”ett tak”. Detta blev grunden till de idag moderna affärssystemen.

I dagens datoriserade värld är affärssystemen verksamhetskritiska – om de står still under längre perioder kan det få stor finansiell och operationell påverkan på organisationen.

Lämna ett svar