Vad är ett Beslut?

Våra dagar är fyllda av situationer som kräver ett Beslut.

I grund och botten handlar ett beslutstagande om att ta ställning till information. Vi tar det beslut som givet förutsättningarna är den bästa vägen framåt för att uppnå det mål som beslutet syftar till.

De små besluten, som val av strumpor på morgonen och valet av kaffekopp i skåpet, kräver inte alltför mycket tankekraft. Vi behöver inte stanna upp, beslutet går på rutin och eventuella felval får inga större konsekvenser.

Sen finns de stora besluten. När dessa väl är tagna är de ofta svåra att upphäva, får stora konsekvenser och kan binda upp resurser under längre tid. Det är dessa beslut som får oss att stanna upp. Utmaningen ligger i att de olika valen som finns att välja emellan inte alltid är beprövade. Denna frånvaro av tydliga val skapar osäkerhet hos dem som är ansvariga för beslutets resultat.

Stora beslut som tas i organisationer tas ofta som ett gruppbeslut. Besluten är då ofta av strategisk karaktär och kan få stor betydelse för anställda och organisationen i stort. Det finns två viktiga fördelar med att ta ett gruppbeslut trots en mer komplex beslutsprocess:

  • Högre validitet – med flera personer bakom ett beslut så ökar chanserna för att beslutet blir framgångsrikt genomfört
  • Bättre kvalitet – fler personer har en större total informationsbas att utgå ifrån och kan bättre väga in alla aspekter kring ett beslut. Med fler individer följer också en förbättrad kreativ process som leder till en potentiellt större innovativ höjd i beslutet

Lämna ett svar