Vad är ett Dashboard?

Dashboard – en visuell och lättfattlig display som innehåller de nyckeltal som är viktiga för den person som läser av dem. Datavisualiseringsobjekten är ofta i form av t.ex. tydliga hastigsmätare som bilden nedan.

QlikView - dashboard - exempel
Informationen som förmedlas i dashboard skall ha ett tydligt signalvärde för tillståndet inom t.ex. en viss affärsprocess eller produktionsenhet. Om antalet inkomna ordrar eller ordervärdet / order sjunkit markant under veckan så skall t.ex. försäljningschefen bli snabbt uppmärksammad på detta. Ett bra utformat beslutsstöd skall tillåta användaren att klicka sig vidare ned i data direkt från KPI visualiseringen så att avvikelsen kan utredas effektivt.

Lämna ett svar