Vad är ett KPI – Key Performance Indicator – Nyckeltal?

Nyckeltal, i dagligt tal även benämnt KPI (Key Performance Indicator), är ett kvantifierbart mått som används för att spåra och bedöma statusen för en specifik affärsprocess. Varje affärsområde har specifika mått som bör övervakas – marknadsförare kan t.ex. spåra kampanjer, säljteam övervaka nya möjligheter och potentiella kunder och ledningen ha koll på övergripande  finansiella mått.

Processen med att avgöra vilka KPIer som skall visualiseras börjar ofta med en kartläggning av interna processer och därefter identifiering vad som skall förbättras. Ett viktigt mål skulle t.ex. kunna vara att man bestämt att beställda produkter alltid skall levereras inom 3 affärsdagar till kund. Genom att då mäta utfallet (dvs faktisk leveranstid för varje beställd order) och ställa det mot det uppsatta målet får man fram ett nyckeltal – i detta fall inom området leverans.

Vilka nyckeltal en organisation valt återspeglar vilken typ av verksamhet som bedrivs och vilka mål som satts. För att nyckeltalet skall säga något om verksamhetens utveckling så krävs att det har stor påverkan på slutresultatet, att det är mätbart samt väl definierat för målgruppen. För att kunna mäta utvecklingen över tiden så är det även viktigt att definitionen av nyckeltalen inte ändras alltför regelbundet.

Antalet nyckeltal som tas fram och visualiseras mot verksamheten bör vara väl avvägd – med för många framtagna ”viktiga” nyckeltal så förloras annars tillslut överblicken och organisationens fokus.

Du kan läsa mer om begreppet nyckeltal och t.ex. skillnaden mellan släpande och ledande nyckeltal i detta inlägg på Millnet BI’s Blogg.

Exempel på visualiseringar av KPIs och nyckeltal

Försäljning
Exempel på visualiseringar som Sälj behöver för överträffa konkurrenterna, sälja fler produkter och ta fler affärer.

exempel-visualisering-kpi-nyckeltal-försäljning

Marknad
Några exempel på visualiseringar som Marknad kan behöva för att följa kampanjer, stärka varumärket och beslutsunderlag för att frigöra kreativitet.

exempel-visualisering-kpi-nyckeltal-marknad

Ekonomi
Dina aktieägare, potentiella investerare och kunder kommer att använda finansiella nyckeltal och nyckeltal för att bedöma resultaten och lönsamheten i verksamheten.

exempel-visualisering-kpi-nyckeltal-ekonomi

Varuförsörjning / Supply Chain
Att hålla koll på vad som finns var och vid vilket tillfälle kan vara en logistisk mardröm utan ordentlig dashboard och relevanta nyckeltal.

exempel-visualisering-kpi-nyckeltal-supply-chain

 

 

 

Lämna ett svar