Vad är Gartner Magic Quadrant för Business Intelligence?

Gartner kommer årligen ut med en genomgång av leverantörerna på beslutsstödsmarknaden. Denna räknas som mycket betydelsefull av leverantörerna och har även påverkan på vilka val av systeminvesteringar som görs av organisationer världen över.

Resultatet för år 2012 och 2013 visas i bilderna längst ned. De ledande aktörerna kan grovt sett delas upp enligt följande.

Affärssystem leverantörerna

I denna kategori ingår de traditionella jättarna inom affärssystem som Oracle, Microsoft och SAP. Deras system finns implementerade världen över som affärssystem och CRM.

Medan Oracle och SAP köpt till sig andra leverantörer av beslutsstödssystem så har Microsoft än så länge hållit sig ifrån några större köp förutom ProClarity. Funktionaliteten för beslutsstöd är byggd som komponenter runt det data som finns i IT-systemen som aktörerna levererar.

Traditionella leverantörer av beslutsstöd

I denna kategori ligger aktörer som SAS, MicroStrategy, IBM och Information Builders. Dessa har levererat beslutsstödsfunktionalitet under många år men levererar inte de underliggande affärsystemen som aktörerna i gruppen ovan gör. IBM baserar sin position på köpet de gjorde av Cognos år 2007. Ett uppköp som antingen kom som ett svar på de uppköp som SAP gjorde tidigare under det året av Business Objects och OutlookSoft.

Tekniskt innovativa nya leverantörer av beslutsstöd

I denna kategori av aktörer återfinns företag som Tibco Software (genom uppköpet av Spotfire), Tableau och QlikTech. Dessa företag kan alla anses kommit med något tekniskt och användarmässigt nytt på marknaden men har trots detta alla några år på nacken. Både QlikTech och Spotfire (som båda har svenska grundare!) har jobbat på i det tysta för att de sista 5 åren verkligen rejält segla upp på kartan som kompetenta leverantörer inom området.

Recpetet för att slå sig in på marknaden har varit tekniskt innovativa lösningar, stöd för agila arbetssätt och ett fokus på slutanvändaren med snygga och lättanvända gränssnitt.

Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms 2012

Gartners Magic Quadrant för år 2012 inom området Business Intelligence


Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms 2013

gartner-magic-quadrant-2013-business-intelligence-qlikview

Lämna ett svar