Vad är Kunskap?

Kunskap utgörs av vad man vet (t.ex. fakta, information och färdigheter) och vad man förstår. Ny kunskap kan tillgodogöras genom utbildning eller erfarenheter.

I kontexten kring beslutsstöd så uppstår ny kunskap om informationen som beslutsstödet förmedlar är ny och påverkar mottagaren.

Processen för hur data blir till information och slutligen kunskap

För en mer djupgående presentationen i ämnet hänvisas till Wikipedia.

Lämna ett svar